Labsphere标准板

光纤光谱仪,积分(fēn)球,均匀光源,太赫兹系统应用(yòng)专家
光谱仪
>>
光谱仪系统
>>
激光器
>>
激光测量
>>
宽带光源
>>
LED和影像测量
>>
光谱仪附件
>>
太赫兹系统
>>
滤光片
 滤光片
石墨烯纳米材料
 石墨烯纳米材料
 

 

Labsphere标准板
校正用(yòng)标准反射板RSS,GRSS,CSS,WSS

校正用(yòng)标准反射板 

 

特点:
包括标准反射率白板;
各种反射率的标准灰度板;
提供不同颜色的标准色板;
波長(cháng)较准用(yòng)的波長(cháng)较准反射板;
提供红外700nm-20um 的红外用(yòng)标镀金标准反射板;
提供不同激发波長(cháng)下的荧光标准板;
提供NIST 溯源的校准报告;

 

标准反射板主要产品型号:
SRS-02-010
SRS-02-020
SRS-05-010
SRS-05-020
SRS-10-010
SRS-10-020
SRS-20-010
SRS-20-020
SRS-40-010
SRS-40-020
SRS-50-010
SRS-50-020
SRS-60-010
SRS-60-020
SRS-75-010
SRS-75-020
SRS-80-010
SRS-80-020
SRS-99-010
SRS-99-020

RSS-040-010
RSS-040-020
RSS-08-010
RSS-08-020

SCP-BL-020
SCP-CY-010
SCP-CY-020
SCP-GN-010
SCP-GN-020
SCP-RD-020
SCPS-04-020
SCPS-08-020
SCP-YW-020
SCS-BL-020
SCS-GN-010
SCS-GN-020
SCS-PU-020
SCS-RD-010
SCS-RD-020

UCSS-04-010
UCSS-04-020
UCSS-08-010
UCSS-08-020
UCSS-08A-010
UCSS-08A-020
UCSS-12-020
UFSS-500-010
UFSS-500-020
UIRT-94-020
UIRT-94-050
UIRT-94-100
UIRT-94-180
URSS-040-010
URSS-040-020
URSS-08-010

USCP-BL-020
USCP-GN-020
USCP-RD-010
USCP-RD-020
USCP-YW-020
USFS-200-010
USFS-200-020
USFS-205-010
USFS-205-020
USFS-210-010
USFS-210-020
USFS-336-010
USFS-336-020
USFS-461-010
USFS-461-020
USRS-02-020
USRS-20-010
USRS-40-020
USRS-50-010
USRS-99-010
USRS-99-020
USRT-50-020
USRT-50-100
USRT-99-020
USRT-99-100
USRT-99-120


玻色智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司光谱仪专家
上海玻色智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司
上海: (021)3353-0926, 3353-0928   北京: (010)8217-0506
广州: 139-0221-4841   武汉: 139-1733-4172
全國(guó)销售服務(wù)热線(xiàn):4006-171751   Email: info@bosontech.com.cn
www.BosonTech.com.cn    2008-2022 All Rights Reserved!