almax-easylab钻石砧和金刚石压砧,高压科(kē)學(xué)解决方案

光纤光谱仪,积分(fēn)球,均匀光源,太赫兹系统应用(yòng)专家
光谱仪
>>
光谱仪系统
>>
激光器
>>
激光测量
>>
宽带光源
>>
LED和影像测量
>>
光谱仪附件
>>
太赫兹系统
>>
滤光片
 滤光片
石墨烯纳米材料
 石墨烯纳米材料
 

 

almax-easylab钻石砧和金刚石压砧,高压科(kē)學(xué)解决方案

almax-easylab钻石砧和金刚石压砧
高压科(kē)學(xué)解决方案

Almax easyLab超过30年的经验,在设计,开发和制造的钻石砧和金刚石压砧单元,diamond anvil cells。

从光學(xué)到X射線(xiàn)光谱仪,从高压下磁到输运测量,Almax easyLab您為(wèi)提供:
宽范围的压力单元(活塞缸,金刚石压砧,钻石压砧定制设计,...)
集成了高压单元的低温系统
高压下的配套设备(钻孔,压力测量,样品制备,...)
世界一流的生产设施的抛光钻石砧
符合國(guó)际公认的标准(CE认证,ISO9001:2008,MET,UL认证)。

almax-easylab钻石砧和金刚石压砧,高压科(kē)學(xué)解决方案

 

Low Temperatures Room Temperature High Temperatures
High Pressures (<30GPa)

CryoDAC-LT (H, 20)
CryoDAC-Tesla (S, 20)
CryoDAC-ST (S, 20)
CryoDAC-PPMS (S, 20)

VivoDAC (G, 2, *)
LeverDAC-Mini (L, 20)
SymmDAC (S, 20)

Very High Pressures (<50GPa)

CryoDAC-Nitro (G, 50)

uScopeDAC-RT(G) (G, 50)
LeverDAC-Maxi (L, 50, *)

uScopeDAC-HT(G)(G, 50)
uScopeDAC-HT(G)Plus (G, 50)
uScopeDAC-HT(S) (S, 50)

Ultra High Pressures (>90GPa)

OmniDAC-LT (G, 90+)
CryoDAC-Mega (S, 90+)

Diaclamp (S, 90+)
LeverDAC-Mega (L, 90+, *)
OmniDAC (G, 90+, *)

HeliosDAC (G, 90+)
HeliosDACPlus (G, 90+)

 

 


玻色智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司光谱仪专家
上海玻色智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司
上海: (021)3353-0926, 3353-0928   北京: (010)8217-0506
广州: 139-0221-4841   武汉: 139-1733-4172
全國(guó)销售服務(wù)热線(xiàn):4006-171751   Email: info@bosontech.com.cn
www.BosonTech.com.cn    2008-2022 All Rights Reserved!