ALS Pilas皮秒(miǎo)激光器

光纤光谱仪,积分(fēn)球,均匀光源,太赫兹系统应用(yòng)专家
光谱仪
>>
光谱仪系统
>>
激光器
>>
激光测量
>>
宽带光源
>>
LED和影像测量
>>
光谱仪附件
>>
太赫兹系统
>>
滤光片
 滤光片
石墨烯纳米材料
 石墨烯纳米材料
 

ALS皮秒(miǎo)激光器


ALS(Advanced Laser Diode Systems)皮秒(miǎo)激光器

Pilas系列皮秒(miǎo)半导體(tǐ)激光器

波長(cháng)范围: 375 nm - 1.6 um
脉宽:20 ps - 5 ns
重复频率: 120MHz
重复频率连续可(kě)调
更低的时间抖动
可(kě)外部触发
可(kě)遠(yuǎn)程控制

 

型号
波長(cháng)(nm)
精度(nm)
光谱宽度(nm)
脉宽(ps)
峰值功率(mW)
平均功率(mW)
PiL037X
375
± 10
< 5
< 45
> 300
2
PiL040X
405
± 15
< 5
< 45
> 300
2
PIl044X
440
± 20
< 5
< 70
> 150
1.5
PiL047X
470
± 10
< 5
< 60
> 150
1.5
PiL048X
480
± 10
< 5
< 60
> 100
1
PiL051X
510
± 20
< 10
< 140
> 100
1
PiL063X
635
± 15
< 7
< 45
> 200
1.5
PiL067X
665
± 15
< 7
< 45
> 200
1.5
PiL069X
690
± 15
< 7
< 50
> 200
1.5
PiL072X
720
± 30
< 7
< 50
> 200
1.5
PiL077X
770
± 20
< 7
< 50
> 100
1
PiL080X
805
± 20
< 7
< 50
> 100
1
PiL083X
830
± 15
< 10
< 50
> 100
1
PiL085X
850
± 15
< 10
< 50
> 100
1
PiL088X
880
± 20
< 10
< 50
> 100
1
PiL090X
905
± 15
< 10
< 50
> 100
1
PiL094X
940
± 20
< 10
< 50
> 100
1
PiL098X
980
± 20
< 10
< 50
> 100
1
PiL103X
1030
± 20
< 15
< 60
> 100
1
PiL106X
1060
± 20
< 15
< 60
> 100
1
PiL131X
1310
± 20
< 15
< 35
> 50
0.5
PiL155X
1550
± 20
< 15
< 35
> 50
0.5
PiL199X
1990
± 50
< 50
< 80
> 100
1
PiL084DFBX
852
± 2
< 0.5
< 90
> 100
0.5
PiL106DFBX
1064
± 2
< 0.5
< 60
> 100
0.5
PiL131DFBX
1310
± 20
< 0.5
< 30
> 50
0.5
PiL155DFBX
1550
± 20
< 0.5
< 30
> 50
0.5

ALS Pilas皮秒(miǎo)激光


玻色智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司光谱仪专家
上海玻色智能(néng)科(kē)技有(yǒu)限公司
上海: (021)3353-0926, 3353-0928   北京: (010)8217-0506
广州: 139-0221-4841   武汉: 139-1733-4172
全國(guó)销售服務(wù)热線(xiàn):4006-171751   Email: info@bosontech.com.cn
www.BosonTech.com.cn    2008-2022 All Rights Reserved!